دختری که دوستش را شگفت‌زده می‌کند

به موهایتان نشان دهید رئیس کیست

با روز پر مشغله‌ای که پیش رو داریم، خواهان موهایی هستیم که مثل خود ما قوی و توقف‌ناپذیر باشند.